Lumină cerească, carne şi sânge dacă te îndoieşti!

Părintele Cleopa povestind despre agneţul care s-a făcut carne şi curgea sânge pe Sfântul Disc

Pe când era paraclisier, în anul 1932, Părintele Cleopa a fost martor ocular la câteva minuni petrecute în timpul Sfintei Liturghii, în biserica Schitului Sihăstria.

Iată ce ne povestea el: Odată, pe când eram paraclisier, am observat că anafora de la stareţ era albă şi dulce, iar cea de la Părintele Calistrat era verzuie şi acră. Arunci l-am întrebat pe Părintele Ioanichie:

-Părinte stareţ, de ce când slujeşte Părintele Calistrat, anafora este verzuie şi acră?

-Măi, băiete, slujeşte cu îndoială! S-a dus la o pustnică din pădure şi ea i-a spus că nu vine darul Duhului Sfânt la Liturghie din cauza calendarului. Şi i-am spus că are să o păţească, fiindcă el se îndoieşte că nu vine Duhul Sfânt!

Odată Părintele Calistrat săvârşea Sfânta Liturghie şi când a chemat harul Duhului Sfânt, numai ce vede că agneţul s-a făcut carne şi curgea sânge pe Sfântul Disc şi pe Sfântul Antimis. Iar când s-a uitat în Sfântul Potir a văzut sânge. Atunci m-a chemat pe mine:

-Frate Constantin, ia vino încoace! Ce vezi?

-Vai, părinte Calistrat! Sfânta Împărtăşanie s-a făcut carne şi sânge!

Atunci m-a trimis să-l chem pe părintele stareţ. Stareţul, când a venit, a pus să se citească Psaltirea la strană şi a zis:

-Ei! Părinte Calistrat, acum crezi că vine Duhul Sfânt şi preface Darurile?

-Iartă-mă părinte! Şi a căzut în genunchi.

-Ia uite! A venit Duhul Sfânt? S-a făcut carne? S-a făcut sânge? Te mai îndoieşti de acum părinte?

-Cred, părinte stareţ. Te rog, iartă-mă!

-Ia şi strânge Sfintele Taine!

Apoi a făcut cu dalta o gaură în piciorul Sfintei Mese, că Sfânta Masă este Mormântul Domnului, şi a îngropat acolo Sfintele Taine, cum ne învaţă Sfinţii Părinţi. Iar potirul l-a sfinţit din nou şi l-a spălat la spălătoarea din Altar împreună cu Sfântul Antimis. Şi am stat câteva ore până s-a citit Psaltirea toată. Apoi a început din nou rânduiala Sfintei Liturghii, continuând de la Proscomidie: „Şi unul din ostaşi cu suliţa coasta Lui a împuns…” Şi aşa s-a săvârşit Sfânta Liturghie şi nu s-a mai repetat acea minune.

-Acum crezi? i-a zis stareţul?

-Cred, părinte!

Apoi, Părintele Ioanichie i-a dat canon 40 de zile şi i-a zis: „De ce nu crezi, când eu îţi spun, şi te duci la babe să te înveţe despre calendar?” Asta s-a petrecut în anul 1932.

Arhimandrit Ioanichie Bălan

Extras din ”Viaţa Părintelui Cleopa”

***

Preotul care slujea în lumina dumnezeiască (citiți și vă cutremurați!)

Un epsicop, călătorind prin eparhia lui, a ajuns sâmbătă seara într-un sat. era prima dată când trecea pe acolo. primarul satului l-a omenit şi la puţin timp, episcopul a cerut să-l vadă pe preot.

– Este la câmp, încă nu s-a întors, i-au spus.

După un timp, s-a arătat şi preotul, îmbrăcat în haine de muncă, nu prea frumoase la înfăţişare. Episcopul n-a fost mulţumit, căci ţinea mult ca preoţii să fie mai îngrijiţi.

A doua zi era duminică şi preotul s-a pregătit pentru Sfanta Liturghie. Episcopul care asista, l-a urmărit l-a început din scaunul arhieresc, apoi din Sfântul Altar. Cu siguranţă, trebuia să găsească ceva greşeli la acel preot ţărănoi. Lucru minunat însă: din momentul în care a rostit „Binecuvântată este Împărăţia”, şi până la sfârşit, pe preot l-a acoperit o lumină cerească, care-l încălzea şi-l lumina în întregime, fără să-l ardă!

După ce a împărţit anafura creştinilor satului, preotul a intrat în Sfantul Altar. Episcopul s-a apropiat de el, a căzut în genunchi şi i-a cerut iertare pentru că-l judecase şi l-a rugat să-l binecuvânteze.

Preotul acela simplu, a rămas uluit şi i-a zis:

– Cum este cu putinţă ca cel mai mare să fie binecuvântat de cel mai mic? Binecuvântează-mă, tu, Stăpâne!

-Nu pot să binecuvântez pe cel care, atunci când slujeşte stă întru lumina dumnezeiască necreată. Cel mai slab se binecuvântează de cel mai tare, i-a răspuns episcopul.

Atunci preotul l-a întrebat:

– Există, oare, Preasfinţite, episcop sau preot care slujeşte Sfânta Liturghie şi să nu fie înconjurat de lumina cerească?

Aceasta era mirarea acelui părinte simplu! Ce să răspundă epsicopul acelui preot care privea într-un mod firesc lucrurile mai presus de fire?!

De aceea, s-a minunat de curăţia, smerenia şi sfinţenia acelui preot de sat şi a pleact de acolo folosit şi mai învăţat.

Părintele Stefanos Anagnostopoulos

Sursa: ”Explicarea Dumnezeiestii Liturghii”

Lasă un comentariu

Cumpără o carte:


Pe mine m-a operat Sfântul Nectarie


Patericul pe înțelesul copiilor


Colindul vieţii mele


Viața, minunile și acatistul Părintelui Ilie Lăcătușu


Sfântul Iov din Uglea (1902-1985).
Din Patericul Maramureșului


Creștinismul sau Biserica


Lângă Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor


Din temnițe spre Sinaxare – Danion Vasile (coordonator)


Doctorul de povesti


Pilde și istorisiri pentru copiii creștini.


Patericul Mirenilor


Cum sa ne crestem copiii. Canon de rugaciune pentru copilul bolnav


Minunile Sfântului Nectarie din Eghina Românească


Despre Avort- Motive, Traume, Consecințe


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Pollyanna, jocul bucuriei


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune