Rugăciuni speciale la Sfântul Efrem cel Nou pentru cei care cauta o locuinţă şi un serviciu!

2 rugăciuni extrem de puternice la Sfântul Efrem cel Nou, pentru cei care cauta o locuinţă şi un serviciu! Sunt făcătoare de minuni!

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui care caută o locuință
Mult-milostive Mare Mucenice Efrem, iată, vin și mă mărturisesc ție, ca unui Părinte mărinimos, încredințându-ți dorința de a avea și eu o casă pe acest pământ.

Tu știi mai bine ca mine și care îmi sunt posibilitățile, și ceea ce îmi este de folos, dar și pe toate cele pe care mi le va rândui Dumnezeu în răstimpul viețuirii pământești. De aceea, voiesc ca dorința mea să ți-o încredinșez deplin și însăși aceasta să-mi fie piatra de temelie a casei. Însuți plinește și săvârșește toate cele de trebuință, iconomisind, așa cum numai tu știi, împrejurările și oamenii prin care lucrurile vor veni în faptă. Iar mie dă-mi înțelepciune, cutezanță și luare-aminte spre a pricepe toate cele care sunt de folos spre bună făptuire.

Ajută-mă să trec cu limpezime peste grijile trebuincioase și să nu mă împotmolesc în lucruri nefolositoare și în căutarea desfătărilor peste trebuință. Și mai mult decăt acestea, ajută-mă ca nu numai să nu se zdrobească și fărâme casa lăuntrică a sufletului, ci să fie temeluită și retemeluită pe piatra cea tare a cuvintelor Evangheliei, fără de care viața omului nu este decât beznă, întuneric și pridvor al iadului. Sfințește-mi cugetele, învață-mă privegherea de toată vremea, fă-mă iubitor al rugăciunii și al mărturisirii către Dumnezeu, ca prin toate acestea să sporesc zi de zi în dragostea lui Hristos și astfel, crescând mintea mea către cuget deplin, să pricep cât de adânc și de adevărat este cuvântul Mântuitorului, Care zice: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă” (Matei 6,33).

Fie ca acestea toate să se împlinească cu mine, prin sfintele tale mijlociri, dumnezeiescule Efrem, ca astfel, statornicindu-mă întru nădejdea cea nemincinoasă, să pășesc cu bucurie în căile Sfintei Evanghelii și astfel să dobândesc intrare în Împărăția Cerurilor, cea care se află înlăuntrul nostru și întru care se arată slava Domnului, Care se sălășluiește întru robii Săi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
***
Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui care se află în căutarea unui serviciu
Preacuvioase Părinte Efrem, cu grăbire alerg către tine, căci, aflând cât de mare este mulțimea celor pe care i-ai ajutat să-și găsească un serviciu, vin să-ți pun și eu înainte durerea mea. Sufletul îmi este tulburat și ostenit de la atâtea încercări și mâhnirea mă cuprinde la gândul că parcă nu este și pentru mine un loc în care să-mi câștig pâinea cea de toate zilele. Niciunde pe unde am căutat nu am primit un răspuns bun, ci am rămas doar cu așteptarea și dramul de nădejde că poate-poate se va schimba ceva în bine și pentru mine.

De aceea, te rog, Mare Mucenice Efrem, fii și mie milostiv, căci sunt încredințat că tu poți să rânduiești împrejurări folositoare, iar glasul tău cel blând și dumnezeiesc poate preschimba inimile oamenilor în a fi bunăvoitoare. Spulberă toate cele care îmi stau împotrivă și învrednicește-mă ca nu numai viața mea pământească să se preschimbe în bine, ci și alcătuirea sufletului să se strămute în lucrarea credinței și împlinirea dumnezeieștilor porunci ale Domnului nostru Iisus Hristos.

Fă în așa fel, încât locul de muncă pe care o să-l dobândesc prin sfintele tale rugăciuni să îmi fie spre întărirea întru cele bune și spre cinstea vieții ca nimănui să-i mai fiu povară, ci însumi să le fiu de ajutor celor care le este de trebuință. Fie ca sub aripa acoperământului tău să fiu păzit de toată lucrarea cea rea și vătămătoare și, dobândind cele trebuincioase aici, pe pământ, să am și inimă recunoscătoare către iubitorul Dumnezeu, pe care să mă învrednicesc a-L cunoaște mai bine, lucrând poruncile Evangheliei Sale. Te rog, Sfinte Părinte Efrem, ajută-mă acum și în toată vremea vieții, ca, trăind sub ocrotirea binecuvântării tale, să mi se înnoiască cele lăuntrice, spre credință lucrătoare săvârșită în numele Dumnezeului nostru, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sursa: Sfântul Efrem cel Nou, Ajutătorul celor aflați în căutarea unui serviciu sau a unei locuințe, Mărturii și rugăciuni de folos.

Lasă un comentariu

Cumpără o carte:


Pe mine m-a operat Sfântul Nectarie


Patericul pe înțelesul copiilor


Colindul vieţii mele


Viața, minunile și acatistul Părintelui Ilie Lăcătușu


Sfântul Iov din Uglea (1902-1985).
Din Patericul Maramureșului


Creștinismul sau Biserica


Lângă Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor


Din temnițe spre Sinaxare – Danion Vasile (coordonator)


Doctorul de povesti


Pilde și istorisiri pentru copiii creștini.


Patericul Mirenilor


Cum sa ne crestem copiii. Canon de rugaciune pentru copilul bolnav


Minunile Sfântului Nectarie din Eghina Românească


Despre Avort- Motive, Traume, Consecințe


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Pollyanna, jocul bucuriei


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune