S-a arătat din Cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cununa din douăsprezece stele

„S-a arătat din Cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cununa din douăsprezece stele”(Apoc. 12,1). Cine este aceasta frumoasă ca zorile şi curată ca dimineaţa? Este Maria, pururea-Fecioara şi Preacurata Pruncă hranită de îngerul în Sfânta Sfintelor, cea preaiubita de Tatăl ca Mireasa şi de Fiul ca şi Maica şi de Duhul ca Împărăteasa. Este cea căreia cu sfială i se pleacă Cerurile la picioare iar tot pământul i se închină, o laudă şi o cinsteşte; îngerii i se închină, arhanghelii o preamăresc.

Dintru adâncul de smerenie şi din preaplinul de iubire al ascultării de Cel Sfânt şi Bun şi Drept şi Adevărat, răsare în lume iarăşi dimineaţa, prin ochii blânzi şi şoapta buzelor Fecioarei, stârnind ecoul tainic de murmur îngeresc a netrupeştilor puteri cereşti, slujitorii cei neadormiţi ai dumnezeieştii slave: „Cine-i aceasta, ziceau ele, care ca zarea străluceşte şi ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă şi ca oastea de război temută?!”(Cant. 6,10). „Fecioara mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât strălucirile soarelui”! Caci în lumină şi azur fiind înveşmântată, Cerul i se închină iar Biserica îi cântă: „Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii întru cântări cinstindu-o să o mărim!”.”Statut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată”(Ps. 44,11).”A poftit Împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău!”(Ps. 44,13) Aceasta Femeie cu diademă de stele, aceasta Femeie cu Luna şi Soarele la picioare, aceasta Femeie căreia i se pune aşternut Cerul sub picioarele ei, Fecioara mai înaltă decât cerurile şi decât strălucirile soarelui, vine să îi facă pe îngeri să se plece în faţa ei şi să-i cânte aşa.. ” Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii Și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii..” (Ascultaţi cum povesteşte părintele despre Minunea prin care Sfântul Arhanghel Gavriil a dăruit Bisericii cântarea Axionului Maicii Domnului) „Cuvine-se cu adevărat să te fericim Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită și prea nevinovată și maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii Și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul l-ai născut, Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim…”

De astăzi înainte astfel să cântați și voi, și toți ortodocșii.

„TOATA GRIJA CEA LUMESCĂ SĂ O LEPĂDĂM!”

Adică să fim pentru o clipă heruvimi şi serafimi!

Parintele Calistrat Chifan

Sursa: ganduridinierusalim.com

Lasă un comentariu

Cumpără o carte:


Pe mine m-a operat Sfântul Nectarie


Patericul pe înțelesul copiilor


Colindul vieţii mele


Viața, minunile și acatistul Părintelui Ilie Lăcătușu


Sfântul Iov din Uglea (1902-1985).
Din Patericul Maramureșului


Creștinismul sau Biserica


Lângă Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor


Din temnițe spre Sinaxare – Danion Vasile (coordonator)


Doctorul de povesti


Pilde și istorisiri pentru copiii creștini.


Patericul Mirenilor


Cum sa ne crestem copiii. Canon de rugaciune pentru copilul bolnav


Minunile Sfântului Nectarie din Eghina Românească


Despre Avort- Motive, Traume, Consecințe


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Pollyanna, jocul bucuriei


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune