La mulți ani Maria, Mariana, Măriuca, Marin, Marius! Așa să faceți azi, de ziua numelui vostru! Nume mare! Pentru îndeplinirea tuturor dorințelor cu toții să spunem așa:

Advertisement

La mulți ani Maria, Măriuca, Marin, Marius! Așa să faceți azi, de ziua numelui vostru! Nume mare! Pentru îndeplinirea tuturor dorințelor cu toții să spunem așa:

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (din Acatistul Nașterii Maicii Domnului)


O, Preasfântă Preacurată și Preanevinovată dumnezeiască Pruncă și Fecioară Maria, care te-ai născut din părinți drepți și fără prihană, spre bucuria și mântuirea a toată lumea. O, Preasfântă Fecioară, floarea firii omenești, preafrumoasă și preaînțeleaptă, care din tulpină uscată și neroditoare ai răsărit și care, prin a ta naștere, întristarea preafericiților tăi părinți și a toată lumea ai risipit-o; nu ne lăsa pe noi, păcătoșii și nevrednicii, care întru întristări și scârbe ne aflăm din pricina păcatelor noastre.

O, roadă preasfințită a rugăciunii și a înfrânării, ascultă rugăciunea neputincioșilor robilor tăi și, cu darul preasfintelor tale rugăciuni, ajută-ne nouă și ne învață a ne ruga Lui Dumnezeu din inimă, fără de răspândire și fără de formă.

Pe tine, chemarea lui Adam celui căzut, te rugăm să mijlocești pentru noi către Dumnezeu, ca să ne cheme cu darul Său la adevărata pocăință. Pe tine, Maica bucuriei, te rugăm, veselește cu darul tău sufletele noastre cele mâhnite și cuprinse de întristare. Tu, Maica Luminii, mijlocește la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea minților și a inimilor noastre.

Tu, raiule cuvântător, ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne curățim de intinăciunea păcatelor noastre, ca să ajungem la dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel însuflețit al Cuvântului, ajută-ne nouă să vedem palatul Noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasa cea Preasfântă și cu totul fără de prihană a Lui Dumnezeu, ajută-ne ca să vedem și noi, cei neputincioși, Ierusalimul cel ceresc, pe Mireasa Mielului și Maica celor întâi-născuți. Tu, căruță Luminii, du-ne pe noi la lumina bucuriei, care de-a pururea este strălucitoare celor drepți și sfinți.

Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, umbrește-ne pe noi de acea fierbințeală a poftelor trupești și de aprinderea mâniei și a iuțimii. Pe tine, ceea ce ești starea fulgerului dumnezeirii și raza cea strălucită a Soarelui celui de gând, te rugăm, luminează-ne cu darul tău, ca să nu uităm că și noi suntem biserici ale Lui Dumnezeu și să nu întristăm cu păcatele noastre Duhul Lui Dumnezeu, Care locuiește în noi.

Tu, noian al darurilor celor duhovnicești, ajută-ne să dobândim și noi, nevrednicii, darul Lui Dumnezeu în veacul de acum și în cel viitor. Tu, sălaș al Duhului Sfânt, mijlocește cu darul tău la Dumnezeu, ca inima curată să zidească în noi și cu duh drept să înnoiască cele dinlăuntru ale noastre.

Pe tine, Maica îndurării și a mângâierii, te rugăm, cu adâncă umilință a inimii, să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urma al vieții noastre, ca să ne ajuți și să ne mângâi sufletele în vremea despărțirii de acest trup stricăcios și de veacul acesta trecător. Pe tine, porumbiță înțelegătoare cu aripi de aur și cu străluciri de fulger, te rugăm din toată inima să călătorești cu noi până ce vom trece toate vămile cele înfricoșătoare ale văzduhului și toată puterea întunericului celui de sub cer.

Pe tine, ușa vieții, a luminii și a bucuriei, te rugăm să ne ajuți să intrăm pe porțile cele sfinte ale Împărăției cerurilor și să ajungem, cu darul prea-sfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni, la lumina veseliei celei neasemănate și neapropiate.

Pe tine, Împărăteasa cerului și a pământului, care pururea stai de-a dreapta Sfintei Treimi și care ai născut pe Ziditorul Serafimilor și i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi, te rugăm, noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare și înfricoșătoare a Judecății de apoi și să îmblânzești mânia cea sfântă și dreaptă a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre.Amin.

***
Naşterea Maicii Domnului este numită şi Sfânta Măria Mică, iar peste două milioane de români îşi aniversează onomastica. Mai multe tradiţii şi obiceiuri sunt legate de Sfânta Măria Mică, iar în continuare vă prezentăm câteva dintre acestea.

Aşadar, în primul rând, un lucru pe care este bine ca românii să nu-l facă de Sfânta Mărie Mică, pe 8 septembrie, este acela să nu facă treabă prin gospodărie. La orice sărbătoare, de altfel, este recomandat să nu se muncească, cu atât mai mult acum într-o zi atât de importantă. De asemenea, un sprijin mare în această zi, de Sfânta Mărie Mică, pe 8 septembrie, îl primesc femeile care sunt însărcinate, dar şi cele care vor să aibă copii sănătoşi.

În plus, de Sfânta Mărie Mică, pe 8 septembrie, cei care nu au cuplu este bine să se roage Maicii Domnului pentru a-i ajuta în dragoste. O altă tradiţie de Sfânta Mărie Mică, pe 8 septembrie, este aceea de a se merge la biserică şi de a se aprinde lumânări pentru cei vii, dar şi pentru cei plecaţi dintre noi. Dacă se poate, este bine să se facă şi o colivă pentru cei care îşi sărbătoreau onomastica de Sfânta Mărie Mică, pe 8 septembrie, dar care au murit.

În plus, şi pentru sărbătoriţii zilei de Sfânta Mărie Mică, pe 8 septembrie, este bine să se ducă la biserică prăjituri sau ce aveţi acasă, să se slujească şi apoi să se împartă. În cinstea Maicii Domnului, creştinilor le este recomandat să închine o rugăciune în dar, iar răspunsul Sfintei Fecioare Maria la rugăciunea de Sfânta Mărie Mică, pe 8 septembrie, va veni negreşit.

Lasă un comentariu