16 sfaturi din Muntele Athos pentru înţelegere, fericire şi bunăstare în familie

Advertisement

• Mângâierile părinteşti date copiilor le aduc acestora încredere în sine şi îi ajută să înfrunte greutăţile vieţii.
• Când întoarceţi un ceas, nu întindeţi arcul prea tare, ca să nu se rupă. Tot astfel să faceţi şi cu copiii, de îndată ce veţi vedea că se zoresc, să slăbiţi frâul.
• Soţii trebuie să aibă acelaşi duhovnic.
• Dacă membrii unei familii nu vor întoarce “butonul” la aceeaşi “frecvenţă”, adică cea a Bisericii, nu se vor putea înţelege.
• Dacă aţi şti câtă vătămare aduce televizorul!
• Infrânarea şi curăţia tinerilor de astăzi vor fi socotite ca o mucenicie a conştiinţei.
• Căutaţi să se facă voia lui Dumnezeu şi toate vor merge bine.
• Greşelile părinţilor le plătesc copiii.
• Este bine ca părinţii să arate copilului lor că se mâhnesc pentru neorânduielile pe care le face şi să se roage pentru el, iar nu să-l zorească.
• Copilul are nevoie de multă dragoste şi afecţiune, precum şi de multă povăţuire.
• Dacă părinţii, în perioada în care copilul este încă în pântecele mamei sale, se roagă, trăiesc duhovniceşte, copilul se va naşte sfinţit.
• Părinţii trebuie să-i ajute duhovniceşte pe copiii lor încă de când sunt mici, pentru că atunci metehnele lor sunt mici şi uşor se pot tăia.
• Viaţa duhovnicească a mamei va ajuta fără zgomot şi sufletele copiilor ei.
• Soţii trebuie să cultive virtutea dragostei cât mai mult, ca să rămînă uniţi amândoi pentru totdeauna, ca astfel să fie împreună cu ei şi al Treilea, “Preadulcele nostru Iisus”.
• Dumnezeu iubeşte şi poartă grijă multă de perechile care au mulţi copii.
• Dacă o femeie va face avort, vor plăti ceilalţi copii cu boli şi accidente.

***


O familie formată din părinţi credincioşi va avea şi copii buni, sănătoşi, ascultători şi binecredincioşi. Numai trăind în marea familie a Bisericii lui Hristos şi într-o familie cu adevărat creştină, omul rezistă mai uşor în faţa ispitelor de tot felul şi a greutăţilor vieţii.

Dacă familia creştină păstrează cu sfinţenie dreapta credinţă şi este iubitoare de Dumnezeu, de rugăciune, de biserică şi de toate cele sfinte, ea formează cea mai tare cetate şi obşte duhovnicească de pe pământ.

O asemenea familie, formată din părinţi credincioşi, în mod sigur va avea şi copii buni, sănătoşi, ascultători şi binecredincioşi. Numai trăind în marea familie a Bisericii lui Hristos şi într-o familie cu adevărat creştină, omul rezistă mai uşor în faţa ispitelor de tot felul şi a greutăţilor vieţii, biruind singurătatea şi tristeţea care îl lovesc aşa de mult pe pământ.

De aceea a şi zis Domnul Dumnezeu: „Nu este bine să fie omul singur. Să-i facem ajutor asemenea lui” (Facere 2,18).

***

Cum trebuie să fie familia creştină?

Familia creştină înseamnă soţ, soţie şi copii. Familia creştină nu ucide, nu se teme de copii, se bucură la auzul veştii că se va mai naşte un copil.
Familia creştină trebuie să fie aşa cum trebuie, aşa cum nu mai este. Sau e foarte greu să întâlneşti asemenea familii, sau nu se arată. Familia creştină înseamnă soţ, soţie şi copii. Familia creştină nu ucide, nu se teme de copii, se bucură la auzul veştii că se va mai naşte un copil. Familia creştină se manifestă prin candele aprinse, rugăciune împreună, post, bucurii, Spovedanie, împărtăşanie, iarbă verde… Rar întâlneşti, foarte rar.

Familia creştină este de dorit, ar trebui făcute lucrări întregi, studenţii ar trebui să alcătuiască licenţe, teze de doctorat despre aceasta. Familia creştină ţine societatea, ea are loc în societate.

Surse: Mărturieathonită.ro; Arhimandrit Ioanichie Bălan, Călăuză ortodoxă în familie și societate; Preot Nicolae Tănase, Să nu-L răstignim iarăşi pe Hristos.

Lasă un comentariu