Despre păcatul ghicirii cu cărți sfinte, sau cum se numește „deschiderea pravilei”, care se obisnuiește astăzi la credincioși:

Advertisement

Vrajirea cu lucruri si cu cărti sfinte este al patrulea fel de vrajitorie si se cheamă „ghitia”. Acesti vrăjitori amestecă vrăjile lor cu rugăciuni, cu psalmi si cu alte cuvinte sfinte, adresate către Maica Domnului si către Sfinti, ca să poată însela mai usor pe cei slabi în credintă. Acest fel de vrăji îl obisnuiesc mai ales femeile cele rele, bătrînele si tigăncile, pentru a amăgi pe cei slabi la minte.

lată ce zice despre acestea Sfîntul loan Gură de Aur: „Tu zici că bătrîna aceea este crestină si omul acela este ghicitor crestin si cînd descîntă sau deschid cartea, nu zic, nici nu scriu alt nume, decît numele lui Hristos, al Născătoarei de Dumnezeu si al sfintilor; deci ce rău fac ei? La aceasta îti răspund că pentru aceasta se cuvine mai cu seamă să urăsti pe femeia cea rea si pe acel rău fermecător si ghicitor (din cărti), fiindcă folosesc spre ocară si necinste numele lui Dumnezeu.

Crestini fiind, lucrează ca păgînii. Pentru că si diavolii, cu toate că numesc numele lui Dumnezeu, însă tot diavoli sunt. Unii, voind a se îndrepta, zic că este crestină femeia care a descîntat si nimic alta nu zice, fară numai numele lui Dumnezeu. Eu pentru aceea mai vîrtos o urăsc si mă întorc de la ea, că întrebuintează numele lui Dumnezeu spre ocară. Numindu-se pe dînsa crestina, se arată pe sine că lucrează cele ale păgînilor” (Hristoitia, op. cit p. 305-320).

Cei ce ghicesc prin deschiderea Psaltirii si a altor cărti sfinte, se opresc de împărtăsanie pînă la 7 ani, pentru că Psaltirea este o carte sfîntă cu multe proorocii în ea, insuflată de Duhul Sfînt si este pentru rugăciune, iar nu pentru ghicit si cîstigat bani spre osîndă. Acelasi păcat fac si unii preoti care „deschid cartea cum se spune în popor, si cad sub grea osîndă, atît ei, cît si cei care cer să le deschidă Sfînta Evanghelie.

Arhimandrit Cleopa Ilie

Lasă un comentariu

Cumpără o carte:


Pe mine m-a operat Sfântul Nectarie


Patericul pe înțelesul copiilor


Colindul vieţii mele


Viața, minunile și acatistul Părintelui Ilie Lăcătușu


Sfântul Iov din Uglea (1902-1985).
Din Patericul Maramureșului


Creștinismul sau Biserica


Lângă Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor


Din temnițe spre Sinaxare – Danion Vasile (coordonator)


Doctorul de povesti


Pilde și istorisiri pentru copiii creștini.


Patericul Mirenilor


Cum sa ne crestem copiii. Canon de rugaciune pentru copilul bolnav


Minunile Sfântului Nectarie din Eghina Românească


Despre Avort- Motive, Traume, Consecințe


Vino Si Vezi! Peripetiile Unui Ortodox In Lumea Contemporana

Cumpără o carte:


Cele mai frumoase rugăciuni


Când copilul nu ascultă


Minunile icoanei Maica Domnului “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”


Cum să biruim frica


Învăţături despre mersul la biserică


Cele opt păcate de moarte şi lupta cu ele, Ascetica ortodoxă pentru mireni


Cum să trăim în ziua de astăzi. Scrisori despre viaţa duhovnicească


Noul Materic. Cuvinte de suflet folositoare, uitate sau necunoscute, despre femei preacinstite și sfinte


Pollyanna, jocul bucuriei


Deprimarea și tămăduirea ei în învățătura Bisericii


Cum să ne îmbogăţim viaţa prin rugăciune